Jesteśmy cząstką narodu o dawnych, bogatych, czasami tragicznych i bohaterskich dziejach. A przecież historyczne losy ludu polskiego tworzą się z osobistych losów każdego z nas. Wielu naszych rodaków jest rozproszonych po całym świecie i kraj ojczysty stał się dla nich zagranicą. Wśród nich jesteśmy i my — niemal nie przestaliśmy być Polakami. Różne drogi przywiodły nas do Królewca-Kaliningradu — miasta, które po II wojnie światowej stało się miastem rosyjskim. I sami jesteśmy bardzo różni, ale łączy nas poczucie polskości. A więc za pomocą naszego czasopisma poznajmy siebie bliżej. Opowiedzmy o swoich drogach życiowych, podzielmy się wspomnieniami o krajach, z których pochodzimy, wypowiedzmy swoje myśli o dniu dzisiejszym, o naszych problemach i nadziejach.   Kazimierz Ławrynowicz w pierwszym numerze „Głosu”, listopad 1995 r.

Piszcie do nas !

Zapraszamy do nadsyłania na adres mailowy Redakcji tekstów i zdjęć z życia Polonii całego obwodu kaliningradzkiego. Chętnie opublikujemy też artykuły na tematy historyczne dotyczące losów Polaków w Rosji. Interesują nas też Państwa refleksje dotyczące kontaktów z  Polską i Polakami, jak również wspomnienia mieszkańców Polski z odwiedzienia naszego królewieckiego regionu, e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com


Wikipedia o nas:     Głos znad Pregoły            Kazimierz Ławrynowicz