Pismo Polonii obwodu kaliningradzkiego wydawane nieprzerwanie od listopada 1995

Głos znad Pregoły

Internetowy miesięcznik Wspólnoty Kultury Polskiej w Kaliningradzie

Internetowy miesięcznik Wspólnoty Kultury Polskiej w Kaliningradzie

Jesteśmy cząstką narodu o dawnych, bogatych, czasami tragicznych i bohaterskich dziejach.
A przecież historyczne losy ludu polskiego tworzą się z osobistych losów każdego z nas. Wielu naszych rodaków jest rozproszonych po całym świecie i kraj ojczysty stał się dla nich zagranicą. Wśród nich jesteśmy i my — niemal nie przestaliśmy być Polakami. Różne drogi przywiodły nas do Królewca-Kaliningradu — miasta, które po II wojnie światowej stało się miastem rosyjskim.
I sami jesteśmy bardzo różni, ale łączy nas poczucie polskości. A więc za pomocą naszego czasopisma poznajmy siebie bliżej. Opowiedzmy o swoich drogach życiowych, podzielmy się wspomnieniami o krajach, z których pochodzimy, wypowiedzmy swoje myśli o dniu dzisiejszym, o naszych problemach i nadziejach.   
Kazimierz Ławrynowicz w pierwszym numerze „Głosu”, listopad 1995 r.

Zapraszamy do nadsyłania na adres mailowy Redakcji tekstów i zdjęć z życia Polonii całego obwodu kaliningradzkiego. Chętnie opublikujemy też artykuły na tematy historyczne dotyczące losów Polaków w Rosji. Interesują nas też Państwa refleksje dotyczące kontaktów z  Polską i Polakami, jak również wspomnienia mieszkańców Polski z odwiedzenia naszego królewieckiego regionu, e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com

O „Głosie znad Pregoły”

O pierwszym Redaktorze, „Profesorze Obojga Narodów” – Kazimierzu Bolesławie Ławrynowiczu

O pierwszym Przewodniczącym Wspólnoty Kultury Polskiej w Kaliningradzie – Kleofasie Ławrynowiczu


„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie.

My na Facebooku

Adres Redakcji Pisma: ul. B. Chmielnickiego 46/8, 
236039 Kaliningrad/Federacja Rosyjska,
telefony: +48 601 057 820; +48 607 356 256,
e-mail: glos.znad.pregoly@gmail.com